Ved å klikke "Godta", gir du oss tillatelse til å lagre informasjonskapsler på din enhet. Dette er for å sikre at du får den beste opplevelsen når du besøker vår nettside. Les mer

Verdibasert rekruttering

På jakt etter den rette match

For enhver voksende organisasjon, eller i tilfeller der en ansatt forlater selskapet, oppstår behovet for rekruttering. Når man først bestemmer seg for å bringe inn en ny medarbeider, ønsker man helst å unngå og måtte gjenta rekrutteringsprosessen i nærmeste fremtid.
Mathias J. Flereng

Det er ikke uvanlig å oppleve at en kandidat med en imponerende CV ikke nødvendigvis fungerer effektivt i arbeidsmiljøet. Dette kan skyldes flere faktorer, men ofte får vi høre at det var personen som ikke passet inn i selskapets kultur og miljø. Det trenger ikke nødvendigvis å kun være enkeltindividets feil. Når begge parter endelig tar seg tid til å bli bedre kjent med hverandre, så finner man ofte ut om man er en god kombinasjon sammen eller ei.

I ethvert rekrutteringsforløp har man en lang liste over ønskede kvalifikasjoner som kandidatene "må" oppfylle. Det er derfor lett å havne i fellen hvor man kun vurdere CV-ene og sammenligner dem med denne «ønskelisten». Personen bak CV-en blir gradvis usynlig da all oppmerksomhet rettes mot kompetansen og erfaringen. Selv om det er avgjørende at kandidaten er kvalifisert for stillingen, er det en viktig faktor som ofte overses - Hvem er denne personen egentlig?

Vi i Cooperante praktiserer det vi kaller verdibasert rekruttering. Dette innebærer kort sagt at vi leter etter kandidater med verdier som samsvarer med verdiene selskapet representerer. På denne måten er det ikke bare kompetanse og erfaring som styrer vurderingen av en god kandidat, men også en dypere forståelse av hvem kandidaten er som individ.

«Verdibasert rekruttering er ikke en floskel for oss. Det tar vi på høyeste alvor og indoktrinerer det i vårt daglige arbeid og hvordan vi jobber med kunder og kandidater. Jeg tror det er den viktigste grunnen til at både kunder og kandidater liker å jobbe med oss.»

Morten Mack-Berge - Senior rekrutteringsrådgiver

Dette oppnås gjennom gode samtaler mellom våre rådgivere og kandidatene. Ved å bli bedre kjent med personen bak CV-en, kan vi vurdere om vedkommende vil passe godt inn sammen med sine potensielle nye kolleger. Det gjør vi ved å finne ut om kulturen og miljøet er attraktivt for kandidaten. Om arbeidsplassen kan tilby det kandidaten trenger, har kandidaten de beste forutsetningene til å lykkes på arbeidsplassen. Dette øker sannsynligheten for et langt og godt samarbeid. Som skaper «merverdi» for begge parter.

«Jeg bruker mye mentaltrening i kartleggingen, for å bevisstgjøre kandidaten på egen kompetanse, ønsker og retning videre. Det er veldig inspirerende å jobbe i et miljø hvor det settes av god tid til hver kandidat og hvor alle kandidater blir håndtert med raushet og varme. Mitt mål er at alle som er innom meg som rådgiver, skal ha noe igjen for prosessen, enten ny jobb, økt selvtillit eller økt selvbevissthet

Birgitta Neumüller - Mentaltrener / Senior rekrutteringsrådgiver

I våre intervjuer er over halvparten av spørsmålene knyttet til hva kandidaten søker seg til og vil trives med, slik at vi kan avklare om dette matcher både vår oppdragsgivers behov og kandidatens fremtidsønsker. Oppdragsgivers behov er nøye kartlagt i et eget kravspesifikasjonsmøte, hvor vi blir godt kjent med kulturen i bedriften og nærmeste leders væremåte og lederstil.

Vårt metodeverk skal bekrefte kompetanse, erfaring og egenskaper. I tillegg til «hele menneske» og deres verdier. Hvorfor? Still deg selv spørsmålet «var det pga. kompetansen samarbeidet ikke fungerte?" Ja noen ganger. Men er det ikke pga. den gode kjemien at samarbeid fungerer?

Tom Bye Johansen - Daglig leder / Senior rekrutteringsrådgiver

En annen viktig del av alle rekrutteringsprosesser er god kandidathåndtering. De fleste av oss har opplevd å søke på en jobb for så og aldri høre noe tilbake. Det er stort sett kun EN vinner i en prosess, men opptil flere har vært en del av prosessen frem til finalen. Uansett hvor i prosessen kandidaten var skal de ha en tilbakemelding – Stillhet teller IKKE som avslag.

I løpet av 2 år og 9 mnd. har vi hjulpet våre kunder med å ansette 84 personer. Av disse er 79 fremdeles aktive i sine stillinger i dag. Et godt arbeidsmiljø er kontinuerlig avhengig av god samhandling mellom medarbeidere. Verdiforskjeller kan potensielt føre til interne konflikter som igjen skaper behov for en ny rekrutteringsprosess. Det blir en dårlig investering for bedriften og ikke minst vondt for begge parter. Derfor er det viktig at man finner felles verdier, slik at man kan sikre et godt samarbeid og trivsel på arbeidsplassen.

Del:

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om hvordan vi kan hjelpe dere!

Tom Bye Johansen: 911 01 091

Birgitta Neumüller: 913 46 737

Ved å klikke "Godta", gir du oss tillatelse til å lagre informasjonskapsler på din enhet. Dette er for å sikre at du får den beste opplevelsen når du besøker vår nettside. Les mer